Wat is Kinderfysiotherapie en voor wie?

De kinderfysiotherapeut heeft zich na de opleiding fysiotherapie gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen.
De kinderfysiotherapeut benadert het kind op een eigen, specifieke wijze, passend bij de situatie van dat moment.
De kinderfysiotherapeut richt zich op kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar met een motorisch probleem. Een kind moet nog van alles leren.
De meeste kinderen ontwikkelen zich op een natuurlijke manier.
Door te bewegen, te spelen, ontwikkelen ze hun zintuigen en motoriek en groeien zo op tot volwassenheid.
Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling.
Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houding- en bewegingsapparaat.

Naast bovenstaande problematiek behandelen wij ook zuigelingen, kinderen met neurologische aandoeningen, schrijfproblemen en kinderen met zogenaamde ‘orthopedische problemen’.
Dit zijn klachten aan spieren of gewrichten die er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw kind niet pijnvrij kan sporten.

Andere voorbeelden waarbij kinderfysiotherapeutische behandeling mogelijk is worden genoemd bij de indeling naar leeftijd : baby, peuter/kleuter en schoolleeftijd

Wat doet een kinderfysiotherapeut?

Wanneer het kind bij de kinderfysiotherapeut komt, zal na een eerste gesprek waarin de klachten en vragen worden besproken, het kind worden onderzocht. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, wordt indien noodzakelijk en na toestemming van ouders, informatie ingewonnen bij ouders, school en andere betrokkenen.

Afhankelijk van de resultaten stelt de kinderfysiotherapeut een behandelplan op en zal dit met u bespreken. De behandeling bestaat hoofdzakelijk uit oefentherapie, waarbij kinderen op speelse wijze en met behulp van kindvriendelijke materialen hun motorische vaardigheden kunnen verbeteren. Bij zuigelingen of peuters vindt de behandeling ook plaats in de vertrouwde omgeving en kan de fysiotherapeut aan huis behandelen.

Aanmelding & vergoeding

Via de huisarts of specialist wordt het kind doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut. Ook is het mogelijk om zonder verwijzing van een arts, via de directe toegankelijkheid, een afspraak te maken bij de kinderfysiotherapeut.

De Praktijk voor Kinderfysiotherapie heeft met Zorgverzekeraars een contract afgesloten. Uw zorgverzekeraar vergoedt de eerste 18 zittingen uit de basisverzekering. Na 18 zittingen is de vergoeding afhankelijk van de wijze waarop uw kind aanvullend verzekerd is. Als de aandoening van uw kind voorkomt op de chronische lijst en er is een verwijzing van een specialist, dan worden alle behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed. Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent gelden de tarieven:

Omschrijving Tarief
Eerste screening zonder verwijzing   € 45,00
Zitting kinderfysiotherapie € 45,00
Zitting kinderfysiotherapie aan huis € 57,50
Instructie/overleg ouders patiënt € 45,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport  € 45,00
Telefonisch consult € 25,00

Afspraken die niet door kunnen gaan dienen minimaal 24 uur voorafgaand aan de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet, of niet tijdig afzeggen, zullen de kosten van de voorgenomen behandeling bij u in rekening worden gebracht.

 

Kwaliteitsregistratie

logo nvfkEr bestaat een Register Kinderfysiotherapie, dit wordt beheerd door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en maakt deel uit van het Centraal Kwaliteits Register KNGF. Er bestaan uitgebreide kwaliteitseisen om de registratie kinderfysiotherapie te behouden.

Klachtenregeling

De kinderfysiotherapie praktijk is aangesloten bij de klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie die is ingesteld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie KNGF.

Tevredenheidsonderzoek

De praktijk voor kinderfysiotherapie voert een tevredenheidsonderzoek uit via QDNA. Ouders wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen, waarin zij aan kunnen geven hoe zij het proces van aanmelding tot afronding van de kinderfysiotherapeutische behandeling hebben ervaren.