Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis, dit betekent dat taal minder goed wordt verwerkt in de hersenen. Intelligentie, gehoor en de algemene ontwikkeling van het kind zijn normaal. Kinderen met een TOS hebben meestal veel moeite met het begrijpen van taal en met het formuleren van een duidelijke boodschap. Ook het uitspreken van klanken en het onthouden en leren van woorden kan moeilijk zijn. Hierdoor verloopt het communiceren moeizaam en kan het kind belemmeringen ondervinden in het onderwijs. Ongeveer 5% van de bevolking heeft een TOS.

SNEL – test

Twijfelt u over de taalvaardigheden van uw kind? Dan kunt u de SNEL – test doen om inzicht te krijgen in de taalontwikkeling. Aan het einde van de test krijgt u het advies om wel/niet contact op te nemen met de CB-arts of een logopedist.

Doe de SNEL – test