Preverbale logopedie is de behandeling van eet- en drinkproblemen en/ of slikstoornissen bij jonge kinderen.

Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie worden gegeven. Dit gaat altijd via een verwijzing van een arts (bijvoorbeeld een huisarts, een consultatiebureau arts of een kinderarts). Dit laatste is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er geen onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken.

In het eerste jaar leert een kind op het gebied van het eten en drinken veel verschillende stappen. Het begint met het drinken uit de borst en/ of fles, leert daarna eten vanaf een lepel, kauwen en drinken uit een beker. Dit gaat niet altijd vanzelf. De preverbale logopedist kan worden ingezet wanneer sprake is van moeite met:

  • Drinken uit de borst
  • Drinken uit de fles
  • De overgang van drinken van de borst naar de fles
  • Eten van de lepel
  • Kauwen
  • Slikken
  • Drinken uit een beker
  • Speekselcontrole (overmatig kwijlen)

Een kind kan hierdoor kokhalzen, spugen of zich verslikken en zelfs voeding afweren of weigeren. Soms komt het voor dat een kind hierdoor een periode afhankelijk is van sondevoeding. De logopedist kan ook een rol spelen bij het afbouwen van de sondevoeding.

Foto preverbaal 2 kopie