Paramedisch kindercentrum Alles Kids

Een gespecialiseerd kindercentrum voor fysiotherapie en logopedie

Maatregelen van Alles Kids rondom het Coronavirus

Coronamaatregelen

De standaard maatregelen blijven geldig. Houd 1,5 meter afstand en zeg de behandeling af bij verkoudheidsklachten. De volgende regels gelden nog tot aan de zomervakantie: 
• Een ouder is niet bij de behandeling aanwezig, tenzij de therapeut de ouder uitnodigt.
• ouders brengen en halen de kinderen en wachten niet in het pand.
• online therapie wordt ingezet wanneer u niet naar de praktijk wilt of kunt komen. 

Logopedie

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken.

Combinatie

Kinderen kunnen worden aangemeld voor een gecombineerde intake, waarop onderzoek en behandeling van logopedie en/ of kinderfysiotherapie kan volgen.

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut richt zich op kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar met een motorisch probleem. Een kind moet nog van alles leren.

Inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur vindt ons inloopspreekuur plaats. U kunt hier terecht voor allerlei vragen over de spraak- en taalontwikkeling en de motorische ontwikkeling.

Openingstijden

Maandag van 8.00 - 18.00 uur
Dinsdag van 8.00 - 18.00 uur
Woensdag van 8.00 - 18.00 uur
Donderdag van 8.00 - 21.00 uur
Vrijdag van 8.00 - 17.30 uur
Zaterdag en zondag gesloten.

Wie zijn wij

Logopedie

In de logopediepraktijk werken 5 geregistreerde logopedisten, te weten:

Kinderfysiotherapie

In de praktijk voor kinderfysiotherapie werken 3 geregistreerde kinderfysiotherapeuten te weten:

magriet koolmees

Magriet Koolmees is onze administratieve medewerkster.

 
 
 
 

Samenwerking

De logopediepraktijk en praktijk voor kinderfysiotherapie gevestigd bij Alles Kids onder 1 dak hebben een samenwerking met het Instituut voor Leerproblemen Barendrecht, psychologiepraktijk GZ plusPraktijk van Tijen, Praktijk voor Psychomotorische Kindertherapie en met Kroef Autismebegeleiding.

Soms kan het noodzakelijk zijn dat een kinderfysiotherapeut samenwerkt met een andere betrokkene om het kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Uiteraard gebeurt dit altijd met toestemming van ouders. Dit betreft disciplines zoals arts, logopedist, ergotherapeut, leerkrachten en intern begeleidsters van basisscholen, leidsters van peuterspeelzalen en dagverblijven , orthopedagoog en psycholoog van verschillende wijkteams, maatschappelijk werkende en anderen.

Binnen paramedisch kindercentrum Alles Kids wordt nauw samengewerkt tussen de praktijk voor kinderfysiotherapie en de logopediepraktijk. Deze samenwerking uit zich o.a. in het gecombineerd behandelen. Daarnaast vindt dagelijks overleg plaats over kinderen die zowel kinderfysiotherapie als logopedie krijgen.