Paramedisch kindercentrum Alles Kids

Een gespecialiseerd kindercentrum voor fysiotherapie en logopedie

Maatregelen van Alles Kids rondom het Coronavirus

Wij hebben enkele maatregelen in werking gesteld om verspreiding van het Coronavirus te beperken. Alle therapeuten houden de voorschriften van het RIVM aan, zoals na elke behandeling handen wassen, hoesten in elleboog en geen handen geven. Daarnaast blijven werknemers die hoesten, verhoging en/ of koorts hebben thuis en zal waar mogelijk voor vervanging worden gezorgd. Wij zullen de maatregelen die het kabinet voorschrijft nauw blijven volgen en hier naar handelen. Dat betekent dat de praktijk open blijft, totdat hierover anders wordt besloten. Hou hiervoor onze Facebookpagina en de website in de gaten.
Ouders die twijfelen over de gezondheid van hun kind adviseren wij de behandeling af te zeggen. Hiervoor worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht. Wij hopen op uw medewerking.

Team Alles Kids

 

Update m.b.t. het beleid van Alles Kids bij Corona (27-8-2020)

De vakantie is bijna voorbij. We hopen dat iedereen een fijne tijd heeft gehad, ondanks de gekke periode.

Graag attenderen wij u erop dat wanneer u op vakantie bent geweest in een land met ‘oranje’ of ‘rood’ reisadvies, u dit van tevoren moet melden aan de behandelend logopedist of kinderfysiotherapeut. U en uw kind mogen niet naar onze praktijk komen.  Lees meer

Logopedie

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken.

Combinatie

Kinderen kunnen worden aangemeld voor een gecombineerde intake, waarop onderzoek en behandeling van logopedie en/ of kinderfysiotherapie kan volgen.

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut richt zich op kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar met een motorisch probleem. Een kind moet nog van alles leren.

Inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur vindt ons inloopspreekuur plaats. U kunt hier terecht voor allerlei vragen over de spraak- en taalontwikkeling en de motorische ontwikkeling.

Openingstijden

Maandag van 8.00 - 18.00 uur
Dinsdag van 8.00 - 18.00 uur
Woensdag van 8.00 - 18.00 uur
Donderdag van 8.00 - 21.00 uur
Vrijdag van 8.00 - 17.30 uur
Zaterdag en zondag gesloten.

Wie zijn wij

Logopedie

In de logopediepraktijk werken 5 geregistreerde logopedisten, te weten:

Kinderfysiotherapie

In de praktijk voor kinderfysiotherapie werken 3 geregistreerde kinderfysiotherapeuten te weten:

magriet koolmees

Magriet Koolmees is onze administratieve medewerkster.

 
 
 
 

Samenwerking

De logopediepraktijk en praktijk voor kinderfysiotherapie gevestigd bij Alles Kids onder 1 dak hebben een samenwerking met het Instituut voor Leerproblemen Barendrecht, psychologiepraktijk GZ plusPraktijk van Tijen, Praktijk voor Psychomotorische Kindertherapie en met Kroef Autismebegeleiding.

Soms kan het noodzakelijk zijn dat een kinderfysiotherapeut samenwerkt met een andere betrokkene om het kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Uiteraard gebeurt dit altijd met toestemming van ouders. Dit betreft disciplines zoals arts, logopedist, ergotherapeut, leerkrachten en intern begeleidsters van basisscholen, leidsters van peuterspeelzalen en dagverblijven , orthopedagoog en psycholoog van verschillende wijkteams, maatschappelijk werkende en anderen.

Binnen paramedisch kindercentrum Alles Kids wordt nauw samengewerkt tussen de praktijk voor kinderfysiotherapie en de logopediepraktijk. Deze samenwerking uit zich o.a. in het gecombineerd behandelen. Daarnaast vindt dagelijks overleg plaats over kinderen die zowel kinderfysiotherapie als logopedie krijgen.

Image