Paramedisch kindercentrum Alles Kids

Een gespecialiseerd kindercentrum voor fysiotherapie en logopedie

Maatregelen van Alles Kids rondom het Coronavirus

Allereerst Happy new year! Laten we hopen dat komend jaar voor iedereen veel gezondheid en geluk mag brengen.

Graag willen we jullie attenderen op het volgende;

Update Coronamaatregelen

Paramedisch kindercentrum Alles Kids blijft open. De minister president heeft op 14-12-2020 aangegeven dat de zorg zijn deuren niet hoeft te sluiten. Wij zijn blij met dit besluit, want hierdoor komt de continuïteit van de behandeling niet in de knel.
De regels in de praktijk scherpen wij wel aan. De standaard maatregelen blijven geldig. Daarbovenop komen de volgende regels;
• Een ouder is niet bij de behandeling aanwezig, tenzij de therapeut de ouder uitnodigt.
• ouders brengen en halen de kinderen en wachten niet in het pand.
• online therapie wordt ingezet wanneer u niet naar de praktijk wilt of kunt komen.

Afspraken COVID19 vanaf 5-10-2020

Gezien de nieuwe maatregelen vanuit de overheid voeren wij per 5 oktober een mondkapjesplicht voor ouders in. Wij willen u nogmaals op onderstaande punten wijzen. Er is geen mogelijkheid om in het pand te wachten wanneer u niet bij de behandeling aanwezig bent.

  • Houd 1,5 meter afstand
  • Geen handen schudden
  • Was je handen voor en na de afspraak
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Bij griep of andere luchtwegklachten kom je niet en zal de therapie online plaatsvinden
  • Er mag maximaal één begeleider mee met het kind. Gaat uw kind alleen naar binnen; wilt u dan buiten of in uw auto wachten. Uw kind zal na de behandeling naar u toe worden gebracht.
  • Om de veiligheid van onze werknemers te waarborgen vragen wij ouders om een mondkapje te dragen bij bezoek aan de praktijk.

Logopedie

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken.

Combinatie

Kinderen kunnen worden aangemeld voor een gecombineerde intake, waarop onderzoek en behandeling van logopedie en/ of kinderfysiotherapie kan volgen.

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut richt zich op kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar met een motorisch probleem. Een kind moet nog van alles leren.

Inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur vindt ons inloopspreekuur plaats. U kunt hier terecht voor allerlei vragen over de spraak- en taalontwikkeling en de motorische ontwikkeling.

Openingstijden

Maandag van 8.00 - 18.00 uur
Dinsdag van 8.00 - 18.00 uur
Woensdag van 8.00 - 18.00 uur
Donderdag van 8.00 - 21.00 uur
Vrijdag van 8.00 - 17.30 uur
Zaterdag en zondag gesloten.

Wie zijn wij

Logopedie

In de logopediepraktijk werken 5 geregistreerde logopedisten, te weten:

Kinderfysiotherapie

In de praktijk voor kinderfysiotherapie werken 3 geregistreerde kinderfysiotherapeuten te weten:

magriet koolmees

Magriet Koolmees is onze administratieve medewerkster.

 
 
 
 

Samenwerking

De logopediepraktijk en praktijk voor kinderfysiotherapie gevestigd bij Alles Kids onder 1 dak hebben een samenwerking met het Instituut voor Leerproblemen Barendrecht, psychologiepraktijk GZ plusPraktijk van Tijen, Praktijk voor Psychomotorische Kindertherapie en met Kroef Autismebegeleiding.

Soms kan het noodzakelijk zijn dat een kinderfysiotherapeut samenwerkt met een andere betrokkene om het kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Uiteraard gebeurt dit altijd met toestemming van ouders. Dit betreft disciplines zoals arts, logopedist, ergotherapeut, leerkrachten en intern begeleidsters van basisscholen, leidsters van peuterspeelzalen en dagverblijven , orthopedagoog en psycholoog van verschillende wijkteams, maatschappelijk werkende en anderen.

Binnen paramedisch kindercentrum Alles Kids wordt nauw samengewerkt tussen de praktijk voor kinderfysiotherapie en de logopediepraktijk. Deze samenwerking uit zich o.a. in het gecombineerd behandelen. Daarnaast vindt dagelijks overleg plaats over kinderen die zowel kinderfysiotherapie als logopedie krijgen.

Image