Taal

De taalontwikkeling verloopt volgens verschillende stadia die een vast patroon hebben. Kinderen beginnen met gevarieerd melodieus brabbelen. Hierna komen de eerste woordjes, waarbij de uitspraak nog niet altijd correct is. Vanaf tweejarige leeftijd kan een kind twee woorden combineren tot een kleine zin, zoals die ook, mama moe, jas aan. Vanaf 3 jaar maakt het kind langere zinnen, 4 of meer woorden. Meer dan de helft van wat het kind zegt is verstaanbaar voor vreemden.

Wanneer de taal zich niet vanzelf ontwikkelt kunnen problemen ontstaan zoals een taalontwikkelingsstoornis, stotteren, of een zwakke luistervaardigheid.