Verkeerd stemgebruik of stemmisbruik kan heesheid en/ of stemverlies veroorzaken. Deze functionele stoornissen kunnen uiteindelijk organische afwijkingen, zoals stembandknobbels tot gevolg hebben. Het is belangrijk om tijdig met de behandeling te starten, zodat de stemproblemen met therapie kunnen worden verholpen en een operatie kan worden voorkomen.