Gebaren-app stimuleert ontwikkeling kind

Gebaren appVisuele ondersteuning van gesproken taal is cruciaal voor dove en slechthorende kinderen. Zo kunnen zij hun communicatie vroegtijdig versterken en problemen in de interactie met andere voorkomen. Het leren van gebaren vanaf jonge leeftijd is belangrijk. Zorgorganisatie NSDSK komt daarom met een kindergebaren app. Vooralsnog gaat het om een pilot die vanaf vandaag beschikbaar is voor iPads via de App Store van Apple.

Stotteren verkleint carrièrekansen aanzienlijk

Stotterplaatje mondIn het kader van Wereldstotterdag vraagt het Del Ferro instituut aandacht voor de problemen die stotteraars ondervinden in hun carrière. Talentvolle medewerkers komen al gauw in aanmerking voor door de werkgever gefinancierde opleidingen zoals vervolgstudies. Nu het Nederlandse bedrijfsleven uit de recessie lijkt op te krabbelen ziet Del Ferro, het in vloeiend spreken en presenteren gespecialiseerde internationale instituut in Amsterdam, het aantal zakelijke cursisten toenemen. Met name stotterende cliënten die hun carrière een nieuwe stimulans willen geven melden zich vaak na de zomervakanties aan. Klaarblijkelijk zet vrije tijd en intensiever contact met partners, familie en vrienden gedurende vakanties hen aan om na te denken over hun carrièreperspectieven.

Voorgelezen folder helpt sneller herstel van patiënt

FolderAnderstalige en analfabete patiënten komen vaak niet goed voorbereid naar het ziekenhuis omdat zij de aangeboden informatie over hun ziektebeeld niet voldoende begrijpen. Hierdoor gaat een behandeling niet door of moet worden uitgesteld. VUmc in Amsterdam biedt daarom vanaf deze maand patiëntenfolders aan die in verschillende talen worden voorgelezen.

Smartphone-training verbetert conditie COPD-patienten

SmartphoneMet een individueel trainingsprogramma via een smartphone-app zijn goede resultaten te boeken door COPD-patiënten die hun uithoudingsvermogen en de sterkte van de beenspieren willen verhogen. Dat blijkt uit Taiwanees onderzoek.

Uitvinding: toestel wat ALS patiënten helpt praten

ALS toestel uitvinderEen zestienjarige Indiase student heeft een toestel uitgevonden dat ALS-patiënten moet toelaten te communiceren. Het toestel, TALK, zet ademstoten om in gesproken taal. Dankzij de wereldwijd succesvolle steunactie 'Ice Bucket Challenge' weet iedereen inmiddels dat ALS (Amyotrofe laterale sclerose) een neurologische ziekte is waarbij de zenuwcellen afsterven. Dat leidt tot verlamming en ademfalen. De patiënt verliest gaandeweg het spraakvermogen.

Dilpoma Master Sen behaald

Jantine en Yasmin hebben hun diploma master Sen behaald, Hoera!
Master Sen