6 maart 2020 Dag van de Logopedie

Op vrijdag 6 maart is het de Dag van de Logopedie. Deze dag wordt in heel Europa aangegrepen om de logopedie extra onder de aandacht te brengen. Dit jaar vragen we extra aandacht voor taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en de invloed op het lezen en schrijven.

De leesvaardigheid en het leesplezier van middelbare scholieren in Nederland

Bijna een kwart van de 15-jarigen leest zó slecht dat ze zich niet als zelfstandige burger redden in de samenleving.

Rijmen heeft positieve effecten op de taalontwikkeling van kinderen

Kinderen die makkelijk rijm herkennen hebben een betere leesvaardigheid dan kinderen die minder vaardig zijn in rijmen. Ongeacht intelligentie en taalachtergrond.

Nieuwe kennis over hersenontwikkeling baby’s biedt zicht op verbeteren zorg aan prematuren

Uit onderzoek is gebleken dat al voor de geboorte 60 procent van de hersenverbindingen zijn aangelegd. Dit biedt mogelijkheden voor prematuren.

ASHA Convention Orlando

ASHA Convention Orlando In Orlando, Florida heeft in november het ASHA congres plaatsgevonden voor onder andere logopedisten. Collega Manon was hierbij aanwezig.

Save the Children

Save the Children Doe jij ook mee met de actie?!