Sensorische informatie verwerking

Sensorische informatieverwerking is het proces waarbij onze zintuigen informatie geven die wij nodig hebben om te kunnen overleven en te kunnen functioneren in het dagelijkse leven. Veiligheid en het kunnen aanpassen aan de wisselende omstandigheden wordt door de informatie vanuit de zintuigen geregeld. De zintuigen ontvangen informatie van zowel binnen als buiten ons lichaam.
De verschillende zintuigen die informatie geven van buiten zijn de ogen, de oren, de reuk en smaak, de tastzin. De zintuigen die informatie geven van binnen uit zijn het evenwichtsorgaan, het gevoel uit de spieren en gewrichten en het gevoel vanuit onze inwendige organen. Bij activiteiten gebruiken we diverse zintuigen tegelijkertijd. De informatie die via de zintuigen wordt ontvangen komt samen in het zenuwstelsel en dit zorgt ervoor dat de informatie goed wordt verwerkt. Op deze manier is duidelijk wat in ons lichaam en in de omgeving aan de hand is, en kan daarop adequaat worden gereageerd. Ieder mens reageert anders op het ervaren en verwerken van zintuiglijke prikkels. Het is mogelijk om belangrijke en onbelangrijke informatie van elkaar te onderscheiden en hierdoor kan men de informatie die belangrijk is adequaat gebruiken. De zintuigen informeren en helpen ons de hele dag door om doelgerichte en doelbewuste reacties te kunnen geven.

Problemen die vanuit de sensorische informatieverwerking kunnen ontstaan en een relatie hebben met logopedie zijn wisselend. In de spraak kunnen problemen ontstaan wanneer niet duidelijk is hoe je de tong, lippen en andere spieren in het gezicht moet bewegen om duidelijk te kunnen spreken, omdat je dit niet goed voelt. Wanneer problemen ontstaan in het voelen van de verschillende soorten voedsel in het mondgebied kunnen problemen ontstaan met eten en drinken.

Stem

Spreken is bij mensen het meest gebruikte communicatiemiddel. In veel beroepen moeten mensen hun stem vaak gebruiken, bijvoorbeeld in het onderwijs en in de verkoop. Bij stemproblemen kan een belemmering optreden in het dagelijks functioneren en het uitoefenen van het beroep. Kinderen kunnen hun stem soms ook verkeerd gebruiken waardoor stemstoornissen, heesheid, of hyperventilatie ontstaat.

Spraak

Kinderen maken al heel vroeg allerlei geluidjes. De eerste stemgeluidjes van kinderen ontstaan toevallig. Ze bewegen tong, lippen, gehemelte en stembanden en brengen `per ongeluk` geluid voort. Eerst komen geluidjes die lijken op AA, OO en EU. Dan ontstaan ook gorgelende geluidjes met speeksel achter in de keel en allerlei blaas- en pruttelgeluidjes voor in de mond, waarbij de baby gezellig belletjes aan het blazen is. Dit heet vocaliseren. Vanaf een maand of acht à negen gaan vocaliseren en luisteren samenkomen.

Kinderen gaan steeds meer luisteren naar de spraakklanken die de ouders maken en gaan deze herhalen. Dit brabbelen gaat steeds meer lijken op de klanken van de taal die het kind om zich heen hoort. Als ouders veel tegen hun kind praten, dat wil zeggen veel geluidjes naar hun kind maken en het daarbij aankijken en toelachen, zal dit afstemmingsproces sneller gaan. Aan het eind van het derde levensjaar zijn veel kinderen al in staat de meeste klanken van de taal goed uit te spreken, al leveren sommige combinaties nog moeilijkheden op.

Wanneer de spraak zich niet vanzelf ontwikkeld, kunnen problemen ontstaan zoals articulatiestoornissen, broddelen, nasaliteit en verbale ontwikkelingsdyspraxie. Bij kinderen met een schisis is ook sprake van spraakstoornissen. Er wordt gewerkt met verschillende methodieken, waaronder PROMPT en Sensorische Informatieverwerking.

Taal

De taalontwikkeling verloopt volgens verschillende stadia die een vast patroon hebben. Kinderen beginnen met gevarieerd melodieus brabbelen. Hierna komen de eerste woordjes, waarbij de uitspraak nog niet altijd correct is. Vanaf tweejarige leeftijd kan een kind twee woorden combineren tot een kleine zin, zoals die ook, mama moe, jas aan. Vanaf 3 jaar maakt het kind langere zinnen, 4 of meer woorden. Meer dan de helft van wat het kind zegt is verstaanbaar voor vreemden.

Wanneer de taal zich niet vanzelf ontwikkelt kunnen problemen ontstaan zoals een taalontwikkelingsstoornis, stotteren, of een zwakke luistervaardigheid.

Nieuwe werknemers logopedie

Nieuwe logopedisten voor logopedie praktijk Alles kids. Binnen de logopediepraktijk van Paramedisch kindercentrum Alles Kids zijn sinds 1 augustus 2011 drie nieuwe logopedisten gestart. Binnenkort kunt u meer over hen lezen onder het kopje logopedisten.