Mindmappen

Deze link biedt veel informatie voor het maken van mindmaps!

http://www.mindmappen.yurls.net/nl/page/

Hallo Wereld! Kinderboekenweek 2012

Kinderboekenweek 2012. Wie schrijft, tekent of maakt een mindmap voor ons met het leukste verhaal over het thema van de kinderboekenweek, Hallo Wereld!

Geluidversterking in het onderwijs

Geluidsversterking in het onderwijs. De spraak- en taalontwikkeling kunnen zich optimaal ontwikkelen wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Een van de voorwaarden is een goed functionerend auditief systeem. 

Preverbale logopedie

Preverbale logopedie. Vanaf 1 mei 2012 is Manon van der List geregistreerd in het register preverbale logopedie van de NVLF voor het declareren van één uur behandelingen.

Evaluatie onderzoek Qualizorg

Evaluatie onderzoek Qualizorg. Binnenkort start bij de kinderfysiotherapie een evaluatie onderzoek dat volledig anoniem wordt uitgevoerd door Qualizorg. Indien u van ons een uitnodiging hiervoor ontvangt, verzoeken wij u hieraan deel te nemen. Hierdoor kunnen wij de professionaliteit van onze praktijk verbeteren.

Dyslexiebehandelaar

Nieuwe dyslexiebehandelaar. Sinds afgelopen vrijdag zijn wij weer een geregistreerd dyslexiebehandelaar rijker. Jantine heeft haar cursus met goed gevolg behaald. Zij zal binnenkort in het register dyslexiebehandelaar worden opgenomen.