Logopediepraktijk van Alles Kids behaalt kwaliteitstoets

Op 20 augusAudit certificaattus jl heeft een audit/ kwaliteitstoets plaatsgevonden bij de Logopediepraktijk van Alles Kids. Dit is gebeurd aan de hand van een onafhankelijk onderzoek (audit) op basis van vooraf vastgestelde criteria. De kwaliteitstoets maakt de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom logopedie inzichtelijk. Deze kwaliteitstoets is met goed gevolg afgelegd. Wij zijn heel blij met dit resultaat. Hierdoor bent u verzekerd van de meest optimale zorg in een veilige en kindvriendelijke organisatie.

Tijd voor Taal!

week vd alfabetiseringTijd voor Taal!
Er is geen tijd meer te verliezen: het is Tijd voor Taal! Lezen en schrijven is namelijk essentieel voor de toekomst van iedereen. Dit is dit jaar het thema van de Week van de alfabetisering.

NVLF informeert Kamerleden over zorgpunten rond contractering

Tweede kamerNVLF informeert Kamerleden over zorgpunten rond contractering. Vanmiddag vindt in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg over de zorgverzekeringswet plaats.

Stotteraars op de Zeepkist

Stotteraars op de zeepkistStotteraars op de Zeepkist. Keihard werken dat is het belangrijkste geheim van de honderd stotteraars die dezer dagen in Rotterdam hopen te genezen van hun handicap.

Een zwakke luistervaardigheid

Het gehoor is voldoende, maar toch lijkt het alsof het kind niet goed luistert. Dit heeft te maken met de verwerking van de auditieve informatie. Hierdoor kunnen meerdere problemen ontstaan. Deze problemen hebben te maken met de luistervaardigheid.

Het auditieve onderscheidingsvermogen tussen spraakklanken kan verstoord zijn. Hierbij kan worden gedacht aan: een zwak auditief geheugen, moeite met het spraakverstaan in een rumoerige omgeving, het onthouden en manipuleren van spraakklanken, zoals het hakken van woorden in klanken (auditieve analyse), het plakken van klanken tot woorden (auditieve synthese) en het horen van het verschil tussen twee verschillende klanken (auditieve discriminatie).

Bovengenoemde problemen worden vaak in de onderbouw gesignaleerd. Het betreft hier problemen met allerlei auditieve vaardigheden, zoals rijmen, hakken, plakken en manipuleren met letters. Dit kan in het vervolg van het basisonderwijs, de middenbouw, leiden tot problemen met het lees- en spellingproces. Deze problemen zijn tevens risicovoorspellers voor dyslexie.

De logopedisten van de Logopediepraktijk zijn gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met lees- en spellingproblemen en dyslexie. Zij hebben een aanvullende opleiding gevolgd.

Website vernieuwd - actieve nieuws rubriek!

Vernieuwde websiteAlles kids website vernieuwd. We hebben de website in een nieuw jasje gestoken en beheren nu een actieve nieuwsrubriek. Zo geven we u meer overzicht in onze dienstverlening en kunnen we u makkelijker voorzien van informatie.