Update Coronavirus 22-03-2020 m.b.t. Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie bij Paramedisch kindercentrum Alles Kids blijft zorg verlenen, echter vanaf heden nemen wij enkele voorzorgsmaatregelen.

Kinderfysiotherapie bij Paramedisch kindercentrum Alles Kids blijft zorg verlenen, echter vanaf heden nemen wij enkele voorzorgsmaatregelen.

• Het beleid van Keurmerk, KNGF, NZA, zorgverzekeraars en het RIVM is leidend voor ons. Onze zorg en verantwoordelijkheid voor de veiligheid van patiënten en medewerkers, maar ook hun omgeving, is leidend. Dit is de reden om onze dienstverlening vanaf heden anders in te richten.

• Wij beperken “hands on” behandelingen tot een absoluut minimum.
Alleen wanneer het zeer noodzakelijk is voor de gezondheid of ontwikkeling van uw kind, behandelen wij “hands on”. Uiteraard wordt dit met u besproken en zullen alle regels in acht worden genomen. Als er tijdens de “hands on” behandeling Corona verschijnselen optreden wordt de ingestelde behandeling gestopt en wordt op afstand verder behandeld en geadviseerd. Dit geldt voor zowel het kind als de meekomende ouder en/of verzorger.

• Vanaf heden zullen wij de behandelingen vorm gaan geven middels video- en/of telefonische afspraak.

• Van alle kinderen die reeds onder behandeling zijn worden de ouders telefonisch benaderd of zijn reeds benaderd door de behandelend kinderfysiotherapeut. De mogelijkheden worden telefonisch besproken, er wordt een keuze gemaakt uit de behandelmogelijkheden.

• De video- of telefonische behandeling wordt door de zorgverzekeraar gepromoot en om die reden ook betaald.

• Bij een nieuwe aanmelding voor kinderfysiotherapeutische behandeling zal in eerste instantie telefonisch contact worden gelegd tussen u en een van onze kinderfysiotherapeuten.
In deze telefonische intake zullen u enkele vragen worden gesteld over de hulpvraag en de algehele gezondheid van het kind en ouder en/of verzorger. Mogelijkheden voor kinderfysiotherapeutisch handelen zullen worden doorgenomen.

Wij hopen als team een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van uw kind met in acht neming van de huidige situatie rondom het coronavirus.
Mocht u vragen hebben zijn wij telefonisch bereikbaar: 0180-615217.

Mariska, Stephanie, Sara en Lenny
Kinderfysiotherapeuten Alles Kids.