Dyscalculie

Dyscalculie Dyscalculie; wat te doen. Een tip van Sanne, uitgezonden tijdens het jeugdjournaal van 12 april jl.

NIVEL

Onze praktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/overnivel/privacybescherming.

Tweetaligheid is goed voor de hersenen

Tweetalig onderwijsTweetalig opgroeien traint de hersenen. Dit leidt tot cognitieve voordelen bij kinderen, normale volwassen en patiënten met een neurologische aandoening zoals Alzheimer. Dat concludeert Evy Woumans van de Universiteit Gent naar aanleiding van haar promotieonderzoek.

Succesvol verlopen NVLF- congres trekt ruim 400 deelnemers

Ruim 400 logopedisten kwamen vrijdag 31 oktober 2014 in Nieuwegein bijeen voor het jaarcongres van de NVLF.

Na een opzwepende warming up door de mannen van Pump up the Company, was het woord aan prof. dr. Ellen Gerrits. De kersverse bijzonder hoogleraar logopediewetenschap liet weten er trots op te zijn dat ze destijds voor het vak van logopedist heeft gekozen.

Groeiende berg papier bezorgt zorgprofessional slapenloze nachten

ZorgprofessionalDe groeiende hoeveelheid papierwerk bezorgt zorgprofessionals slapeloze nachten. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 9000 zorgprofessionals, dat VvAA uitvoerde in het kader van haar negentigjarige bestaan. Zorgverleners hebben met name veel moeite met de rol van zorgverzekeraars en de overheid, vanwege de toenemende administratieve druk, hun bemoeienis bij behandelingen en de moeizame onderhandelingen over contracten en vergoedingen.

Gebaren-app stimuleert ontwikkeling kind

Gebaren appVisuele ondersteuning van gesproken taal is cruciaal voor dove en slechthorende kinderen. Zo kunnen zij hun communicatie vroegtijdig versterken en problemen in de interactie met andere voorkomen. Het leren van gebaren vanaf jonge leeftijd is belangrijk. Zorgorganisatie NSDSK komt daarom met een kindergebaren app. Vooralsnog gaat het om een pilot die vanaf vandaag beschikbaar is voor iPads via de App Store van Apple.