PROMPT

PROMPT staat voor Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets. Het is een tactiel-kinesthetische benadering voor de behandeling van stoornissen in de spraakproductie. De logopedist gebruikt hierbij een hand voor steun aan het hoofd van de patiënt en een hand voor de manipulatie van de spraakbewegingen en om posities aan te duiden. De articulatoren krijgen hierdoor van buitenaf prikkels die leiden tot tactiele en kinesthetische feedback. Zo ervaart de patiënt de juiste volgorde van bewegingen die nodig zijn voor de vorming van spraakklanken en woorden.