Yasmina El Ghazi In juli 2011 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Rotterdam. Ik ben direct een zwangerschapswaarneming gaan uitvoeren in een praktijk in Rotterdam. Hier heb ik kinderen met spraak-taalproblemen, eet- en drinkproblemen en kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking behandeld. De behandelingen voerde ik uit in een kinderdagverblijf, aan huis of in de praktijk samen met anderen paramedici.

Gedurende mijn studie heb ik diverse stages gelopen, onder andere bij paramedisch kindercentrum Alles Kids. Hier heb ik mijzelf kunnen ontwikkelen op het gebied van lees- en spellingproblemen, dyslexie en sensorische informatieverwerkingsproblemen.

In de periode van 2012 – 2014 heb ik aan de Hogeschool van Windesheim de opleiding Master Special Educational Needs, leerroute dyslexie/ taalspecialist gevolgd. Ik heb gedurende de opleiding veel samengewerkt met scholen en ben inzetbaar als dyslexiespecialist. In de praktijk voer ik naast logopedische behandelingen ook dyslexiebehandelingen uit.

Ik ben aanwezig op maandag, woensdag en donderdag. Op vrijdag werk ik in onze nevenvestiging in Heerjansdam.