manon van der list In december 1992 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Leiden. Hierna heb ik de studie Orthopedagogiek gevolgd aan de Universiteit Leiden waar ik ben afgestudeerd als orthopedagoog in november 1998. Direct na mijn opleiding ben ik in een vrij gevestigde logopediepraktijk gaan werken en gedurende drie jaar bij de Universiteit Leiden op het Ambulatorium. Hier bestonden mijn werkzaamheden voornamelijk uit diagnostiek en behandeling van kinderen met ernstige dyslexie en bijkomende comorbiditeit.

Van 2001 tot en met 2010 heb ik bij Transfergroep Rotterdam gewerkt. Ik heb de coördinatie uitgevoerd van de post HBO opleidingen gericht op logopedie en sensorische informatieverwerking. Tevens heb ik cursussen en opleidingen ontwikkeld en uitgevoerd op het gebied van ADHD, logopedische aanpak leerproblemen, psychologie en pedagogiek en sensorische informatieverwerking.

In 2000 ben ik gaan samenwerken met Lenny Schouwstra – van den Hout, kinderfysiotherapeut. Wij hebben destijds ervaren dat veel kinderen niet op een vlak problemen ervaren, maar dat regelmatig combinaties van verschillende probleemgebieden zijn te constateren. Om ervoor te zorgen dat elk kind de benodigde hulp krijgt die het nodig heeft, overleggen wij regelmatig. Dit is echter niet voor alle kinderen voldoende. De kinderen waarbij het noodzakelijk is krijgen van ons gecombineerde behandeling. Dit kan zijn logopedie en kinderfysiotherapie na elkaar, maar het kan ook zijn dat wij samen tijdens de behandeling met de kinderen aan het werk gaan.

Ik ben aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.