schrijven 3In groep 3 leren de kinderen in een korte periode schrijven. Meestal eerst in blokletters en na enkele maanden in verbonden schrift, dit afhankelijk van de schrijfmethode van school. Allerlei factoren spelen hierbij een rol. De pen moet goed worden vastgehouden. De grootte van de letters moet constant zijn, niet te groot en ook niet te klein. Het schrijven moet een vloeiende beweging zijn, want anders ontstaat er schrijfkramp.
Schrijven is een moeilijke vaardigheid. Bij de meeste kinderen verloopt dit leerproces zonder problemen. Dit geldt echter niet voor alle kinderen. Wanneer de oorzaak gelegen is in de uitvoering van de schrijfbeweging, kan de kinderfysiotherapeut ingeschakeld worden.

Ook in de hogere groepen kunnen er schrijfproblemen voorkomen. Het schrijven kan slordig en onleesbaar zijn, het tempo kan onvoldoende zijn of het kind geeft pijnklachten aan tijdens of na het schijven. Ook dan kan een kinderfysiotherapeut hulp bieden.

Hulpvraag kan zijn:

  • Mijn kind schrijft slordig
  • Mijn kind schrijft krampachtig en gespannen
  • Het tempo van schrijven is erg laag
  • Mijn kind houdt de pen op een vreemde manier vast
  • Mijn kind is linkshandig en heeft zodoende problemen met schrijven

Na eerst duidelijk de problemen met ouders en kind te hebben besproken wordt een kinderfysiotherapeutisch onderzoek verricht en samen wordt een behandelplan besproken.