In de ontwikkeling van het kind speelt de informatie verwerking vanuit de zintuigen een belangrijke rol. Door te ruiken, horen, voelen, zien en te bewegen neem je de omgeving waar en kun je hier goed op reageren. Dit is sensorische informatieverwerking.

Wanneer de sensorische informatieverwerking problemen geeft kan zich dat uiten in:

  • over of ondergevoeligheid voor aanraking, beweging, beelden of geluiden
  • motorisch onhandig zijn
  • angst bij bewegen
  • impulsief, onrustig, onoplettend en/of snel afgeleid zijn
  • moeite hebben met motorische planning
  • spraak/taal problemen

De onderliggende oorzaak voor dit gedrag is niet altijd duidelijk. Het kind met sensorische informatieverwerkingsstoornis heeft soms wat extra ondersteuning nodig. Dat kan ik de vorm van SI therapie. Hierbij krijgt het kind een zo goed mogelijke kans om, op een speelse, betekenisvolle manier, actief sensorische informatie in zich op te nemen en hier beter mee te leren omgaan.
Wanneer het kind de informatie beter kan verwerken kan het ook tot een betere interactie komen met de wereld om zich heen Daarnaast krijgen ouders en bijvoorbeeld leerkrachten bruikbare adviezen welke specifiek gericht zijn op het kind en zijn omgeving.
Wanneer de problemen in de sensorische informatieverwerking met name invloed heeft op houding en beweging zal de kinderfysiotherapeut die gespecialiseerd is in het behandelen van kinderen met SI problemen kunnen behandelen..