1a In mei 1979 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut aan de toenmalige Academie voor Physiotherapie te Rotterdam. Na mijn afstuderen ben ik, tot 2000, gaan werken in een algemeen ziekenhuis te Dordrecht waar mijn belangstelling voor kinderfysiotherapie is gewekt. Vanaf 1982 begeleid ik kinderen van 0 -18 jaar. Hierbij ligt de nadruk op onderzoek en begeleiding van zuigelingen en het behandelen van kinderen met motorische ontwikkelingsproblemen. Vanaf 1998 ben ik als kinderfysiotherapeut opgenomen in het Kwaliteitsregister van de KNGF en tevens lid van de NVFK (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en jeugdgezondheidszorg).

Van 2002 tot 2011 heb ik gewerkt bij Onderwijs Adviesgroep van stichting SPON te Dordrecht. Mijn werkzaamheden bestonden uit het adviseren van ambulant begeleiders van cluster 3 en het geven van scholing.

In 1998 heb ik mij als kinderfysiotherapeut gevestigd binnen de gemeente Barendrecht, werkend vanuit een eigen praktijk. Dit heeft zich ontwikkeld tot een samenwerking met Manon v.d. List, logopedist binnen het huidige paramedisch kindercentrum Alles Kids. Wij ervaren dat veel kinderen niet op één vlak problemen ondervinden, maar dat regelmatig combinaties van verschillende probleemgebieden (logopedisch en motorisch) zijn te constateren. Onze werkwijze is gericht op samenwerking van meerdere paramedische disciplines, zodat elk kind de benodigde hulp krijgt. Deze samenwerking kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Om ervoor te zorgen dat elk kind de benodigde hulp krijgt, overleggen we regelmatig. Kinderen waarbij het noodzakelijk is, krijgen een gecombineerde behandeling. Dit kan zijn logopedie en kinderfysiotherapie na elkaar, maar het kan ook zijn dat wij samen tijdens de behandeling met de kinderen aan het werk gaan.

Kinderfysiotherapeutische begeleiding, met respect voor kind en ouder, staat voor mij centraal.