baby motoriekBij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Passiviteit, lage spierspanning en weinig kracht, overstrekken, onrust, asymmetrie, moeite met houdingsveranderingen en eenzijdig bewegen kunnen wijzen op een probleem binnen de ontwikkeling. De senso-motorische ontwikkeling kan vertraagd verlopen zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak.
In veel gevallen zullen de artsen van het consultatiebureau of de huisarts een rol spelen bij het signaleren van dergelijke problemen en u eventueel verwijzen naar een kinderfysiotherapeut.
Ook zonder verwijzing van een arts kunt u een afspraak maken met een kinderfysiotherapeut om de motorische vragen of problemen te bespreken.
De therapeut zal, na een intakegesprek, een onderzoek verrichten en samen met u het geheel bespreken. Indien nodig zal er een behandelplan worden opgesteld en zal de kinderfysiotherapeutische behandeling kunnen starten.
Vaak wordt deze behandeling aan huis gegeven zodat er optimaal kan worden ingespeeld op de thuissituatie. Door handlingsadviezen en spelenderwijs gegeven oefeningen kan de motorische ontwikkeling van het kind worden gestimuleerd.