Alles Kids onder 1 dak werkt samen met het Instituut voor leerproblemen Barendrecht (ILB). Daar kunt u terecht voor onder andere een dyslexieonderzoek en dyslexiebehandelingen. Het instituut staat ingeschreven in het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Bij het instituut werken een GZ psycholoog, een orthopedagoog, een psycholoog en gespecialiseerde logopedisten die de dyslexiebehandelingen uitvoeren.
Bij ILB kunt u ook terecht voor dyscalculie en intelligentieonderzoek.

Via onderstaande link komt u terecht op de website van het ILB waar u meer informatie kunt vinden over de verschillende onderzoeken en behandelingen.

 

https://www.instituutvoorleerproblemen.nl/#instituut