Combinatietherapie

Een kind ontwikkelt zich door middel van bewegen, communiceren, het maken van contact met anderen en het leren. Deze combinatie van ervaringen zorgt voor het opgroeien tot een uniek persoon. De ontwikkeling wordt ook beïnvloed door prikkels van buitenaf en vanuit het eigen lichaam. Dit noemt men sensorische informatieverwerking. Bij Alles Kids wordt vanuit deze gedachte gewerkt.

Bij paramedisch kindercentrum Alles Kids kunnen kinderen worden aangemeld voor een gecombineerde intake, waarop onderzoek en behandeling van logopedie en/ of kinderfysiotherapie kan volgen. Kinderen met complexe zorgvragen hebben recht op de juiste zorg door de juiste zorgverlener en op het daarvoor meest geschikte moment.
Het gaat om kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met mogelijke ontwikkelingsachterstanden, die zich kunnen uiten in problemen in (grove en/of fijne) motoriek, spraak, taal, leervaardigheden, concentratie en/of sociaal-emotionele problemen.
Bij paramedisch kindercentrum Alles Kids streven wij naar een zorgproces dat snel en juist verloopt. Het kind staat hierbij centraal met aandacht voor vraaggerichte zorg en ouderparticipatie. Daarnaast is de rol van de omgeving belangrijk. Binnen dit proces gaat het om het vaststellen van een concrete hulpvraag, het uitvoeren van de juiste (multidisciplinaire) onderzoeken, het vaststellen van een diagnose en het opstellen van een behandeltraject met de voorlopige behandeldoelen.

De combinatietherapie heeft als basis uitgangspunt de sensorische informatieverwerking.

Sensorische informatie verwerking

Sensorische informatieverwerking is het proces waarbij onze zintuigen informatie geven die wij nodig hebben om te kunnen overleven en te kunnen functioneren in het dagelijkse leven. Veiligheid en het kunnen aanpassen aan de wisselende omstandigheden wordt door de informatie vanuit de zintuigen geregeld. De zintuigen ontvangen informatie van zowel binnen als buiten ons lichaam. 
De verschillende zintuigen die informatie geven van buiten zijn de ogen, de oren, de reuk en smaak, de tastzin. De zintuigen die informatie geven van binnen uit zijn het evenwichtsorgaan, het gevoel uit de spieren en gewrichten en het gevoel vanuit onze inwendige organen. Bij activiteiten gebruiken we diverse zintuigen tegelijkertijd. De informatie die via de zintuigen wordt ontvangen komt samen in het zenuwstelsel en dit zorgt ervoor dat de informatie goed wordt verwerkt. Op deze manier is duidelijk wat in ons lichaam en in de omgeving aan de hand is, en kan daarop adequaat worden gereageerd. Ieder mens reageert anders op het ervaren en verwerken van zintuiglijke prikkels. Het is mogelijk om belangrijke en onbelangrijke informatie van elkaar te onderscheiden en hierdoor kan men de informatie die belangrijk is adequaat gebruiken. De zintuigen informeren en helpen ons de hele dag door om doelgerichte en doelbewuste reacties te kunnen geven.

Problemen die vanuit de sensorische informatieverwerking kunnen ontstaan en een relatie hebben met logopedie zijn wisselend. In de spraak kunnen problemen ontstaan wanneer niet duidelijk is hoe je de tong, lippen en andere spieren in het gezicht moet bewegen om duidelijk te kunnen spreken, omdat je dit niet goed voelt. Wanneer problemen ontstaan in het voelen van de verschillende soorten voedsel in het mondgebied kunnen problemen ontstaan met eten en drinken.

Voor meer informatie zie www.nssi.nl, een aantal van onze therapeuten staat bij deze website geregistreerd als erkend behandelaar op het gebied van Sensorische Informatieverwerking.

 

EET!team

Het EET!team is een team dat kinderen met eet- en drinkproblemen behandelt. Het team bestaat uit een kinderfysiotherapeut, een logopedist / orthopedagoog en een kinderdiëtiste. We overleggen en werken samen om deze problemen aan te pakken.

Voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar heeft het EET!team een vast spreekuur dat is bedoeld voor vragen over het eten en drinken. Dit spreekuur vindt plaats op dinsdag van 11:30 tot 12:30 uur bij Paramedisch kindercentrum Alles Kids, Stationsweg 78e, 2991CM te Barendrecht. Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0180-615217.

Na de aanmelding krijgen ouders een intakeformulier en eetdagboek toegestuurd om van tevoren in te vullen. Tijdens de intake zal het volledige EET!team aanwezig zijn, zodat de hulpvraag maar 1 keer hoeft te worden toegelicht en het probleem gelijk vanuit alle zorgverleners kan worden bekeken.